Ekopłatnik


Aplikacja EkoPłatnik służy do sporządzenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Program ten pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się podmiotom z obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym uniknąć sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.

Z aplikacji EkoPłatnik można korzystać nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.umww.pl. (zakładka: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska) – https://ekoplatnik.umww.pl

EkoPłatnik umożliwia:

  • wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
  • wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
  • wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

pdf    drukuj    drukuj