Obowiązki Podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska


Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym, procedur, obowiązków i praw podmiotów korzystających ze środowiska.

Zamieszczone w nim zostały informacje w blokach tematycznych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz o gospodarce odpadami.

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 2. Ekopłatnik
 3. Opłata produktowa – opakowania i produkty w opakowaniach
 4. Opłata produktowa - produkty (opony, oleje, preparaty smarowe)
 5. Baterie i akumulatory
 6. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
 7. Azbest
 8. Informacja dla gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 9. Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska
 10. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 11. Opłata recyklingowa
 12. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
 13. Rachunki bankowe prowadzone przez Wydział Finansowy
 14. Warsztaty, szkolenia, prezentacje
 15. Kontakt

 

pdf    drukuj    drukuj