Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego


logo wfosigw kolorW bieżącym roku odbywa się kolejna, XVIII edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.

Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej zmierzającej do poprawy jakości powietrza i sposobu gospodarowania odpadami.

Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu.
Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Zgłoszenie do konkursu” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XVIII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzieli: Anna Dąbkiewicz, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl.
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


pdf    drukuj    drukuj