Departament Środowiska


Kompetencje departamentu

Departament w ramach kompetencji samorządu województwa realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska związane z kształtowaniem polityki ochrony środowiska oraz promocji zachowań ekologicznych i chroniących środowisko na terenie województwa.
Do podstawowych zadań Departamentu należy:

  1. Wykonywanie zadań z zakresu geologii w ramach kompetencji marszałka województwa jako organu administracji geologicznej;
  2. Wykonywanie zadań związanych z reglamentacją korzystania ze środowiska, w tym związanych między innymi z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
  3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki ochrony środowiska na obszarze województwa oraz promocja działań proekologicznych;
  4. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody w ramach kompetencji marszałka województwa;
  5. Wykonywanie zadań dotyczących opłat środowiskowych oraz obsługa baz danych;
  6. Prowadzenie spraw w zakresie gromadzenia, redystrybucji i windykacji należności od podmiotów korzystających ze środowiska.

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległosci 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro X, część A, pokój 1048
tel.: 61 626 64 00
fax: 61 626 64 01
e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl

p.o. Dyrektor Departamentu:
Marzena Andrzejewska-Wierzbicka

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Małgorzata Knapczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Marzena Norkowska-Kicińska

Geolog Wojewódzki
Eugeniusz Pluczyński

 

Struktura organizacyjna

Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

 

pdf    drukuj    drukuj