Stypendia i nagrody sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2017 roku

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) i XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych). Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

  1. Nagród dla zawodniczek/ków, którzy uzyskali nominację olimpijską, paraolimpijską i na Igrzyska Głuchych,
  2. Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
  3. Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskiich, Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata i Europy oraz Igrzysk Europejskich w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
  4. Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.

Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydata spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:

  • Niezwłocznie - uwzględniając nominację do startu w Igrzyskach Głuchych w 2017 roku,
  • do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
  • do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi).

Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:

  • nagród za nominacje – na przełomie czerwca i lipca;
  • stypendiów – we wrześniu br.;
  • nagród – na przełomie listopada i grudnia br.

pdf    drukuj    drukuj