Program rozwoju bazy obiektów sportowych Województwa Wielkopolskiego


Po 21 latach funkcjonowania zdecentralizowanego systemu wspierania inwestycji sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu regionalnej infrastruktury sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło decyzję „reorientacji instytucjonalnej”, co w praktyce oznacza zakończenie współpracy z Samorządami Wojewódzkimi. Jednocześnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie został poinformowany o szczegółach procedury przyjmowania wniosków.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że wszelkie pytania oraz wnioski związane z dofinansowaniem inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 należy kierować do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

pdf    drukuj    drukuj