Program rozwoju bazy obiektów sportowych Województwa Wielkopolskiego


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że z rokiem 2017 sprawami dofinansowania inwestycji sportowych środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zajmuje się Ministerstwo Sportu i Turystyki, które podjęło decyzję o „reorientacji instytucjonalnej”. Tym samym zakończono współpracę z Samorządami Wojewódzkimi. Zapytania w zakresie wspierania inwestycji sportowych w terenie środkami FRKF należy kierować do MSiT.
pdf    drukuj    drukuj