Infrastruktura turystyczna


Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej.

Zasady naboru określone zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwale nr 2957/2020 z dn. 26.11.2020 r.

Szczegóły naboru wniosków określone zostały w regulaminie (patrz załączniki).

Obsługę administracyjną naboru prowadzi Oddział Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie informacje o naborze można uzyskać: pod numerem telefonu 61 626 68 59 (w godz. 7:30-13:30) lub wysyłając zapytanie na adres: turystyka@umww.pl.


pdf    drukuj    drukuj