POMOC FINANSOWA DLA JST


Samorząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2020 ma możliwość udzielenia pomocy finansowej Jednostkom Samorządu Terytorialnego w zakresie następujących zadań:

  • infrastruktury turystycznej
  • infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej)
  • Programu Szatnia na Medal
pdf    drukuj    drukuj