Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki


ZAKOŃCZONO V EDYCJĘ KONKURSU O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU TURYSTYKI

 

30 września 2017 r. w Czarnkowie, podczas Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, ogłoszono wyniki V Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany był do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych latach 2015 – 2017 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikowały się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Szczególnie mile widziane były prace innowacyjne, powiązane co do tematu z zadaniami realizowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mogące znaleźć swoje praktyczne zastosowanie.

 

V EDYCJA KONKURSU

W tegorocznej V Edycji Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 14 prac magisterskich. Najwięcej, bo aż sześć prac, pochodziło z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie trzy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dwie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz po jednej z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Kapituła Konkursu dokonała wnikliwej analizy i oceny nadesłanych prac magisterskich i wytypowała laureatów, którym zaproponowała przyznanie dwóch równorzędnych II nagród, jednego III miejsca oraz dwóch wyróżnień.

Prace te spełniły oczekiwania Kapituły pod względem jakości merytorycznej, nowatorskiego i twórczego charakteru prac oraz ich praktycznej i teoretycznej przydatności. Uzyskały również najwięcej punktów w rankingu wynikającym z ocen dokonanych przez poszczególnych członków Kapituły. Z oceną Kapituły zgodził się Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który zatwierdził zaproponowaną listę laureatów, przyznając im atrakcyjne nagrody finansowe.

II nagrodę w wysokości 4 000 zł otrzymała pani Marta Matuszewska za pracę magisterską pt. „Koncepcja ścieżki geocachingowej. Folwarki i dwory gminy Dolsk”. Praca napisana została na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a jej promotorem jest dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska.

II nagrodę w wysokości 4 000 zł otrzymał pan Łukasz Szał z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Ocena potencjału turystycznego gminy Kostrzyn na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej gmin powiatu poznańskiego”. Promotorem pracy jest prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz.

III nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymał pan Maciej Kubasik – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Alternatywne sposoby zwiedzania miasta Poznań jako studium przypadku”. Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Waldemar Ratajczak.

Wyróżnienia w V Edycji Konkursu otrzymały:

  • pani Joanna Skóra za pracę magisterską pt. "Geocaching w powiecie poznańskim jako innowacyjna forma odkrywania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego” (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
  • pani Paulina Szymańska za pracę magisterską pt. „Koncepcja budowy hotelu trzygwiazdkowego w Poznaniu, z elementami biznesplanu” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

 

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W 2019 ROKU. O NAGRODY UBIEGAĆ BĘDĄ MOGLI SIĘ AUTORZY PRAC OBRONIONYCH W LATACH 2017 – 2019.

 

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Kontakt:
Małgorzata Prażanowska
tel. 61 626 68 55
malgorzata.prazanowska@umww.pl 


pdf    drukuj    drukuj