Wielkopolskie Dni Energii (WDE)


Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca. W latach 2012-2018 odbyło się już siedem edycji tej inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym sześć z nich uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu.

Wielkopolskie Dni Energii towarzyszą zwykle imprezom gminnym i targom rolniczym mającym miejsce na terenie naszego województwa. Odbywają się one w formie festynu rodzinnego, gdzie dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, a dorośli uzyskać porady energetyczne.

W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbędą się również dwa Konkursy dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województw wielkopolskiego:

  1. Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt.: „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych
  2. Konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt.: „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych

Konkurs skierowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego
do nazwy „CZTERY PORY ROKU Z OZE”. A uczniowie klasy VII szkół podstawowych w ramach Konkursu mają za zadanie wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza i także o promowaniu odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do ww. nazwy Konkursu.

Kapituła Konkursów dokona wyboru najlepszych prac przyznając tym samym pięć I, II i III miejsc
w każdym z Konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego). Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a szkoły z których pochodzą nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody finansowe w wysokości za I miejsce – 1500 zł brutto, II miejsce – 1000 zł brutto, III miejsce – 500 zł brutto.

Zgodnie z Regulaminami Konkursów, prace (maksymalnie 3 w każdym z nich) zgłaszać mogą dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Wielkopolski. Nabór zgłoszeń trwa do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów (regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdują się
w plikach do pobrania.

 

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Weronika Sierzant-Bekasiak, tel. 61 626 65 35, e-mail: weronika.sierzant@umww.pl
Katarzyna Zimna, tel. 61 626 65 12, e-mail: katarzyna.zimna@umww.pl


pdf    drukuj    drukuj