Wielkopolskie Dni Energii (WDE)


Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca.

Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu.

Wielkopolskie Dni Energii towarzyszą zwykle imprezom gminnym i targom rolniczym mającym miejsce na terenie naszego województwa. Odbywają się one w formie festynu rodzinnego, gdzie dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, a dorośli uzyskać porady energetyczne.

W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbyły się również dwa Konkursy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego:

  1. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych
  2. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych

Konkursy pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” miały na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.

Na podstawie propozycji Kapituły, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał w poszczególnych subregionach Wielkopolski (kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, i poznańskim):

  • pięć I, II i III miejsc w Konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych,
  • pięć I, cztery II i cztery III miejsca w Konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych.

Jednocześnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie propozycji Kapituły, postanowił wyróżnić:

  • sześć prac w Konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych,
  • pięć prac w Konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych.

Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Szkoły z których pochodzą Laureaci (I, II i III miejsca) otrzymają nagrody finansowe
w wysokości:
I miejsce – 1500 zł brutto,
II miejsce – 1000 zł brutto,
III miejsce – 500 zł brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące Listy Laureatów i wyróżnionych uczniów w poszczególnych Konkursach znajdują się w plikach do pobrania.

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Weronika Sierzant-Bekasiak, tel. 61 626 65 35, e-mail: weronika.sierzant@umww.pl
Katarzyna Zimna, tel. 61 626 65 12, e-mail: katarzyna.zimna@umww.pl 


pdf    drukuj    drukuj