Wielkopolskie Dni Energii (WDE)


Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca. W latach 2012-2017 odbyło się już sześć edycji tej inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym pięć z nich uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu. Każda edycja dedykowana jest jednemu z tych zagadnień w szczególności.

Wielkopolskie Dni Energii towarzyszą zwykle imprezom gminnym i targom rolniczym mającym miejsce na terenie naszego województwa. Odbywają się one w formie festynu rodzinnego, gdzie dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, a dorośli uzyskać porady energetyczne.

W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbyły się już dwa konkursy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województw wielkopolskiego:

1. Konkurs ekologiczny dla uczniów klasy VII szkół podstawowych, promujący OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”.
2. Konkurs ekologiczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, promujący OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”.

Konkursy pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” miały na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.
Kapituła konkursu 23 maja 2018 r. dokonała wyboru najlepszych prac przyznając tym samym pięć I, II i III miejsc w Konkursie dla klas IV-VI z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego) i pięć I, II i III miejsc w Konkursie dla klasy VII z subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, poznańskiego)

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrodę pieniężną, o wartości 1000 zł dla szkoły, z której pochodzi Laureat Konkursu ekologicznego dla uczniów klasy VII szkół podstawowych, promującego OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”

 

Szczegółowe informacje dotyczące Listy Laureatów Konkursów znajdują się w plikach do pobrania.

 

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Weronika Sierzant-Bekasiak, tel. 61 626 65 35, e-mail: weronika.sierzant@umww.pl
Katarzyna Zimna, tel. 61 626 65 12, e-mail: katarzyna.zimna@umww.pl


pdf    drukuj    drukuj