Pięknieje wielkopolska wieś (JST) – X edycja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1750/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. ogłosił X edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś", w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020", na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.

Konkurs obejmuje wszystkie sołectwa (gminy) uczestniczące w programie.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: odnowawsi@umww.pl
tel. kontaktowy:
61 626 65 29
61 626 65 21
61 626 65 08


pdf    drukuj    drukuj