Ogłoszenie wyników II edycji otwartych konkursów ofert z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej DzU z 2020 r poz 295 i 567 w 2020 r


Artykuł jest aktualizowany
Prosimy wrócić do strony głównej lub wybrać jedną z poniższych zakładek:

Menu Górne Strony


Menu Szybkie Linki


Menu Prawa Strona

Ogłoszenia