Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (JST)


Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5427/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. ogłosił VI edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Konkurs skierowany jest do uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Realizacja konkursu służy aktywizacji mieszkańców wsi, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych do promocji wsi, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: 
odnowawsi@umww.pl

 

tel. kontaktowy:
61 626 65 08,

61 626 65 21,

61 626 65 29.


pdf    drukuj    drukuj