Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (JST)


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2296/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. ogłosił IV edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Konkurs skierowany jest do uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Realizacja konkursu służy aktywizacji mieszkańców wsi, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych do promocji wsi, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: odnowawsi@umww.pl
tel. kontaktowy:
61 626 65 37,
61 626 65 29,
61 626 65 28.

 

Pliki do pobrania:

  • Uchwała nr 2296/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 
  • REGULAMIN IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”
  • Uchwała nr 2729/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2016 r. - w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów w IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
  • Uchwała nr XXIII/619/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. - wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

pdf    drukuj    drukuj