Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (JST)


Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2433/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. ogłosił VIII edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Konkurs skierowany jest do uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Realizacja konkursu służy aktywizacji mieszkańców wsi, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych do promocji wsi, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: odnowawsi@umww.pl

tel. kontaktowy:
61 626 65 08,
61 626 65 21,
61 626 65 29.


pdf    drukuj    drukuj