Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (JST)


Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4018/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. ogłosił V edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
Konkurs skierowany jest do uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Realizacja konkursu służy aktywizacji mieszkańców wsi, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych do promocji wsi, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: odnowawsi@umww.pl

 

tel. kontaktowy:
61 626 65 29,
61 626 65 28.


pdf    drukuj    drukuj