Moderatorzy Odnowy Wsi


W 2015 r. w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” zorganizowano cykl szkoleń dla kandydatów na moderatorów odnowy wsi, których zadaniem jest wspieranie społeczności lokalnych w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach. Z grona uczestników szkoleń, po przeprowadzeniu weryfikacji nabytej przez nich wiedzy i umiejętności, wyłoniono 20 osób, które otrzymały certyfikat moderatora odnowy wsi. Osoby te będą prowadziły warsztaty w sołectwach zainteresowanych opracowaniem sołeckich strategii rozwoju, zgodnie z metodyką określoną przez Urząd Marszałkowski.

Szczegółowe informacje o moderatorach odnowy wsi można znaleźć na stronie: www.wow.umww.pl/moderatorzy/

pdf    drukuj    drukuj