Lista uczestników, statusy


Sołectwa dotychczas funkcjonujące w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 uzyskują status „uczestnik”. Status taki uzyska również każde nowe sołectwo zgłoszone do programu, które spełni formalne wymogi określone w Zasadach uczestnictwa w programie.

Zgodnie z nowymi zasadami projekty dotyczące tych sołectw mogą być składane w  konkursach dotacyjnych organizowanych w ramach programu.

Poniżej zamieszczono listę uczestników programu wg stanu na dzień 28 stycznia 2020 r.


pdf    drukuj    drukuj