Dokumenty do pobrania


Dokumenty do pobrania

  1. Zmiany okręgów podatkowych
  2. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
  3. KONKURS WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU
  • Regulamin Konkursu
  • Deklaracja uczestnictwa
  • Ankieta konkursowa
  • Arkusz ocen w konkursie
  1. Wniosek o zgłoszeniu szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonej przez zwierzynę łowną: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
  2. PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 2013-2020
  3. Wielkopolska Wieś w zgodzie z zasadami gospodarki niskoemisyjnej





pdf    drukuj    drukuj