Projekt EcoWaste4Food


Supporting Eco-Innovation To Reduce Food Waste
And Promote A Better Resource Efficiency Economy

Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności
i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo

 

ECOWASTE 4 FOODCzteroletni projekt EcoWaste4Food rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku. Współpracujące regiony i miasta to: francuski region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, włoskie miasto Ferrara, grecki region Zachodnia Macedonia, fiński region Południowa Ostrobotnia, angielskie Hrabstwo Devon oraz hiszpański region Katalonia reprezentowany przez Katalońską Agencję ds. Odpadów. Partnerem Wiodącym projektu jest CIHEAM-IAMM (Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych – Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Montpellier we Francji).

Ambicją projektu jest poszukanie rozwiązania podstawowego problemu marnotrawienia żywności, aby nie tylko przystopować niedopuszczalną sytuację, która powoduje utratę nawet do 50% produkcji rolnej (która pozostaje nieskonsumowana lub jest zużywana w niewłaściwy sposób mając na względzie problemy zdrowotne), ale także w celu wykazania, że odpady żywnościowe mogłyby być źródłem wydajnej zasobowo i przyjaznej dla środowiska gospodarki na terytoriach uczestniczących w projekcie.

Władze lokalne i regionalne będące partnerami projektu są przekonane, że pracując razem, wymieniając się doświadczeniami i ucząc się od siebie nawzajem osiągną cel promowania na swoich terytoriach innowacji ekologicznych mających na celu ograniczanie marnotrawstwa żywności, jako sposobu podążania w kierunku inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu.

W obrębie każdego terytorium uczestniczącego w projekcie powstaje grupa regionalnych interesariuszy, która będzie aktywnie uczestniczyć w wyborze dobrej praktyki do zaadoptowania w danym regionie oraz w zatwierdzaniu planu działań, który będzie realizowany podczas dwóch ostatnich lat. Ma on również oddziaływać na wykorzystanie środków z WRPO właśnie w temacie innowacji ekologicznych ograniczających marnotrawstwo żywności. Oczekuje się, że projekt ECOWASTE4FOOD dostarczy cennego wkładu do debaty na temat przyszłych priorytetów rozwoju tych obszarów, które będą omawiane w 2019 roku.

Interesariusze z Wielkopolski wstępnie zaproponowani w projekcie będą służyli wiedzą i doświadczeniem w celu osiągnięcia celów projektu, m.in. wkład do regionalnego Planu Działań wdrażanego w ciągu kolejnych dwóch lat, poprzez zaproponowanie najbardziej odpowiednich dobrych praktyk w celu potencjalnego ich transferu, dostarczenie propozycji i porad dla sformułowania spójnego Planu Działań lub uczestniczenie we wdrażaniu Planu Działań wynikającego z zainteresowań i kompetencji; jednostki naukowe m.in. analiza sytuacji w regionie pod kątem eko-innowacji, wartościowych doświadczeń i dobrych praktyk oraz szans; przetwórstwo m.in.: główni potencjalni beneficjenci Planu Działań w celu podniesienia ich konkurencyjności poprzez adaptację eko-innowacji ograniczających marnotrawstwo żywności; dwóch przedstawicieli z tej grupy będzie brało udział w anglojęzycznym międzyregionalnym procesie uczenia się.

Oficjalna strona projektu


pdf    drukuj    drukuj