Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015


Realizując „Program” w 2015 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupił 830 szt. zajęcy, które zostały wsiedlone do 15 obwodów łowieckich z terenu województwa. Zające w wieku 4-9 miesięcy zakupiono z hodowli klatkowych w drodze przetargu nieograniczonego.


Galeria zdjęć:

  • Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015
  • Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015
  • Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015
  • Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015
  • Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005 - 2015
pdf    drukuj    drukuj