Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe


Na terenie wszystkich województw w roku 2003 oficjalnie powołano Zespoły Wojewódzkie, które zastąpiły dotychczas działające Inicjatywne Zespoły Wojewódzkie PDO. Zespoły Wojewódzkie PDO pełnią rolę organów opiniodawczych i doradczych dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) na terenie poszczególnych województw.

Szczegółowe informacji dostępne w załączniku.


pdf    drukuj    drukuj