Dotacje dla spółek wodnych


Od 2009 roku, corocznie jeden raz w roku, spółki wodne działające na terenie województwa wielkopolskiego mogą otrzymać z budżetu województwa wielkopolskiego dotację na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych.

Do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych zaliczana jest: eksploatacja, konserwacja i remont urządzeń w celu zachowania ich funkcji, tj.: wykaszanie i wygrabianie porostów, karczowanie i wycinanie drzew oraz krzewów ze skarp i dna rowów, odmulanie dna rowów (do 40cm), czyszczenie i naprawa budowli na rowach, naprawa skarp rowów, usuwanie awarii drenarskich (czyszczenie, naprawa, wymiana budowli drenarskich, przekładanie rurociągów), naprawa innych budowli systemów melioracji wodnych szczegółowych.

Szczegółowe kryteria konieczne do otrzymania ww. pomocy określane są przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i publikowane w postaci uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poniżej na bieżącej stronie internetowej.

Miejsce załatwiania sprawy:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległosci 34, 61-714 Poznań

Osoba udzielająca informacji:
Monika Paczyńska
tel.: 61 626 65 31
monika.paczynska@umww.pl


pdf    drukuj    drukuj