Agroturystyka


Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Rusza XII edycja Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Już od 15 lutego 2018 roku można składać zgłoszenie do XII edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem jest wyróżnienie najlepszych obiektów turystyki wiejskiej w naszym regionie.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele obiektów, stowarzyszenia, fundacje, które mają ciekawe inicjatywy prowadzone na terenach wiejskich Województwa Wielkopolskiego.

Proces aplikacji jest bardzo prosty, wystarczy zgłosić obiekt, dołączyć do niego materiał zdjęciowy danego obiektu i wskazać jedną z trzech kategorii :

 1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
 2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
 3. Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi.

Szczegółowe informacje dotyczące XII edycji konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny, oświadczenie o wyrażenie zgody na udział w konkursie), znajdują się w plikach do pobrania.

Dla laureatów konkursu i wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe
o łącznej wartości 88 000 zł. Dodatkowo wszyscy finaliści i zwycięzcy są promowani na wiele różnych sposobów, np. w prasie lokalnej, telewizji regionalnej, portalach internetowych, mediach społecznościowych, wydawnictwach.

Formularze zgłoszeniowe, należy składać do dnia 30 kwietnia 2018 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań.
z dopiskiem; „KONKURS AGROTURYSTYCZNY”.

 

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Justyna Kubiatowicz, tel. 61 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl

 


Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: organizacji i promocji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce i turystyki wiejskiej
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  a. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania i organizowania Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
 6. Podanie danych osobowych jest:
  a. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i 6a;
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i 6a;
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a lub 3b oraz 6b i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. Państwa dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych: odwiedzającym stronę internetową www.umww.pl, nabywającym katalog „ Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski”.
 13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Galeria zdjęć:

 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka


Pliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj