Agroturystyka


Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

3 października 2018 roku w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu odbyło się podsumowanie XII edycji konkursu na najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Nagrody laureatom wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku.

Wielkopolska jest atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym regionem turystycznym. Przyciąga zabytkami architektury sakralnej, pałacowej, dworskiej, jak i muzealnej, stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami, które znajdują się na obszarach wiejskich. Wielkopolską wieś cechuje dobrze rozbudowana sieć szlaków rowerowych, konnych i pieszych.

Właściciele obiektów turystyki wiejskiej w większości przypadków dbają o kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historii i tradycji lokalnej. Dobre obiekty agroturystyczne cechuje zachowanie tradycyjnej wiejskiej estetyki, kultywowanie lokalnych tradycji ludowej. Ważnym elementem przyciągającym potencjalnych turystów jest również dbałość o tradycyjną kuchnię, opartą na regionalnych produktach żywnościowych wysokiej jakości oraz zróżnicowana oferta turystyczna.

Do tegorocznej edycji zgłosiły się 42 obiekty z terenu Wielkopolski. Zgodnie z regulaminem Kapituła Konkursowa, składająca się z ekspertów z dziedziny turystyki, dokonała wyboru laureatów oraz wyróżnionych w konkursie w każdej z kategorii ocenianych obiektów:

I kategoria: gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym,
II kategoria: obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim,
III kategoria: obiekt na terenach wiejskich o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycyjne walory wsi.

W tegorocznej edycji Kapituła Konkursu przyznała 8 nagród głównych, 5 wyróżnień oraz 2 nagrody specjalne. Zarówno nagrody, jak i wyróżnienie zostały przyznane w formie finansowej.

Laureaci Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce są niewątpliwym przykładem, jak prowadzić i zaprezentować obiekt tak, żeby był on atrakcyjny pod względem wizualnym jak również gwarantował przyjazną i swojską atmosferę.

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Justyna Kubiatowicz, tel. 61 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl

 


Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: organizacji i promocji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce i turystyki wiejskiej
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  a. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania i organizowania Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
 6. Podanie danych osobowych jest:
  a. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i 6a;
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i 6a;
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a lub 3b oraz 6b i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. Państwa dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych: odwiedzającym stronę internetową www.umww.pl, nabywającym katalog „ Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski”.
 13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Galeria zdjęć:

 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka
 • Agroturystyka


Pliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj