Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


Kompetencje departamentu

Departament prowadzi sprawy związane z promocją i wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 oraz zadania związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kontroluje prawidłowość wykorzystania środków beneficjentów programów oraz koordynuje przedsięwzięcia edukacyjne dla beneficjentów wdrażanych programów. Departament współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz programów rozwoju województwa.

Aktualne procedury znajdują się na stronie internetowej www.dprow.umww.pl

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro IV, część A, pokój 448
tel.: 61 626 60 00
fax: 61 626 60 04
e-mail: dow.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Izabela Mroczek

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Grażyna Organowska

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Anna Jakubowska

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj