Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne


WROT logoZapraszamy do zapoznania się z nowo powstałą stroną internetową Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - www.wrot.umww.pl, na której znajdą Państwo informacje o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, a także bazę wiedzy zawierającą ekspertyzy, analizy i inne opracowania oraz informacje dotyczące rozwoju regionu.

WROT został utworzony pod koniec ubiegłego roku w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Jego podstawowym celem funkcjonowania jest poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce m.in. poprzez wzmocnienie zdolności analityczno-badawczych oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem polityk w regionie. Najważniejsze zadania Obserwatorium to przede wszystkim gromadzenie i dostarczenie wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, niezbędnej dla podejmowania decyzji dotyczących kształtu i kierunków prowadzonej polityki rozwoju.

W chwili obecnej podstawą finansowania WROT są środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego".

 loga kapital ludzki wielkopolska EFS

pdf    drukuj    drukuj