Departament Polityki Regionalnej


Kompetencje departamentu

Departament jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki rozwoju regionalnego województwa w taki sposób, by zapewniła ona dynamiczny i konsekwentny rozwój całej Wielkopolsce. Swoje decyzje podejmuje w oparciu o prognozy kierunków rozwoju Województwa. Te z kolei powstają w Departamencie na podstawie oceny zjawisk społeczno-gospodarczych z perspektywy ilościowej i czasowej i są ważnym źródłem informacji również dla pozostałych Departamentów Urzędu. Jednym z najważniejszych działań Departamentu jest także koordynowanie przygotowania strategii rozwoju Wielkopolski i projektów programów wojewódzkich oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu warunków dla ich realizacji.

Oprócz tego Departament Polityki Regionalnej uczestniczy w zarządzaniu Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Departament odpowiada za zarządzanie całością Programu, w szczególności w obszarze finansowym, monitoringu, ewaluacji, kontroli, pomocy technicznej, informacji oraz promocji i szkoleń. Departament uczestniczył również w zarządzaniu Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.
Aktualności z departamentu znajdują się na stronie WRPO 

 

Siedziba departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro III, część A, pokój 345
tel.: 61 626 63 00
fax: 61 626 63 01
e-mail: dpr.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Grzegorz Potrzebowski

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Michał Kurzawski

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Danuta Sowińska

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna

pdf    drukuj    drukuj