Współpraca z organizacjami pozarządowymiZarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i więcej
 

Uchwała Nr XXIII/437/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 roku - pobierz Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - pobierz Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz więcej
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach więcej
 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz Formularz konsultacji projektu (pdf) - pobierz Formularz konsultacji projektu (docx) - pobierz Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 2561/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 więcej
 

Szanowni Państwo, w związku z przeprowadzaniem piątej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2019. Wyniki niniejszej ankiety będą stanowić jeden z podstawowych materiałów źródłowych dla ekspertów oceniających współpracę w poszczególnych dziedzinach, wyróżnionych zgodnie z „Modelem współpracy administracji więcej
 

  Na podstawie Uchwały Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych kandydatów, więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 więcej
 

Uchwała Nr XII/230/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października  2019 roku - pobierz Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - pobierz Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz Uchwała Nr 1624/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 grudnia 2019 rokuw sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz więcej
 

Punkt konsultacyjny dla NGO. Urząd Marszałkowski prowadzi konsultacje prawno-księgowe dla organizacji pozarządowych (NGO). Dyżury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym: al. Niepodległości 18 bud. C, pokój 01 Finanse i księgowość: poniedziałki, środy 16.00-18.00 Radca prawny: wtorki, czwartki 16.00-17.00 Kontakt: tel. 61 626 67 14 fax 61 626 67 15ngo.finanse@umww.pl (sprawy finansowo-księgowe)ngo.prawo@umww.pl (sprawy prawne) W celu szybszego załatwienia spraw prawnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i opisanie zaistniałego problemu. Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi   Współpraca opiera więcej
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. więcej
 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz Formularz konsultacji projektu (pdf) - pobierz Formularz konsultacji projektu (docx) - pobierz   Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 1054/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z więcej
 

Sprawozdanie - pobierz Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2018 roku - pobierzRaport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy - pobierz więcej
 

Sprawozdanie - pobierz Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w latach 2017-2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz więcej
 

Na podstawie Uchwały Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 więcej
 

Uchwała Nr LI/1151/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku - pobierz Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023 - pobierz Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz Uchwała Nr XII/231/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października  2019 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi więcej
 

Uchwała Nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku - pobierz Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - pobierz Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz Uchwały Nr 136/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi więcej
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy, więcej
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na więcej
 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz Formularz konsultacji projektu - pobierz Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 5681/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku więcej
 

1 2