Współpraca z organizacjami pozarządowymiUchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz Formularz konsultacji projektu (pdf) - pobierz Formularz konsultacji projektu (docx) - pobierz   Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 1054/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z więcej
 

Sprawozdanie - pobierz Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2018 roku - pobierzRaport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy - pobierz więcej
 

Sprawozdanie - pobierz Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w latach 2017-2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz więcej
 

Na podstawie Uchwały Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 więcej
 

Uchwała Nr LI/1151/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku - pobierz Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023 - pobierz Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz więcej
 

Uchwała Nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku - pobierz Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - pobierz Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz Uchwały Nr 136/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi więcej
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy, więcej
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na więcej
 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz Formularz konsultacji projektu - pobierz Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 5681/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku więcej
 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz Formularz konsultacji projektu - pobierz Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 5681/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku więcej
 

Projekt sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018” za rok 2017 - pobierz Wykaz dotacji udzielanych w 2017 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz więcej
 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” - pobierz Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2017 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2017 roku - pobierz Raport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu więcej
 

Uchwała Nr XXXVII/888/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - pobierz Załącznik Nr 1 do uchwały - Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - pobierz Załącznik Nr 2 do uchwały - Opinia Wielkopolskiej Rady więcej
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach więcej
 

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 4106/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa więcej
 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” - pobierz Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2016 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert w roku 2016 - pobierz Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2016 roku - pobierz Raport z przeprowadzonej Oceny więcej
 

Uchwała Nr  XXIII / 627 / 16  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pobierz Załącznik Nr 1 do Uchwały - pobierz Załącznik Nr 2 do Uchwały - pobierz więcej
 

Uchwała Nr  XXIII / 626 / 16  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pobierz Załącznik Nr 1 do Uchwały - pobierz Załącznik Nr 2 do Uchwały - pobierz więcej
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy, więcej
 

1 2