Aktualności Departamentu Organizacyjnego i KadrMarszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin upływa 30 czerwca 2017 roku. Będzie to już trzecia, tym razem trzyletnia kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji więcej
 

Do 28 lutego 2017 r. można przesyłać zgłoszenia udziału w III edycji konkursu dla samorządów i mieszkańców miast „Mieszkam-TU.eu - mądre pomysły na mądre miasto – edycja 2017”. Jego celem jest promocja najciekawszych pomysłów zgłaszanych lub realizowanych w 2016 r. w ramach budżetów obywatelskich. W zmaganiach mogą uczestniczyć autorzy pomysłów, jak i gminy, na terenie których zostały one zrealizowane. W tegorocznej edycji nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: społecznej (pomysły zgłoszone więcej
 

Szanowni Państwo,w związku z przeprowadzaniem drugiej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2016.Wyniki niniejszej ankiety będą stanowić jeden z podstawowych materiałów źródłowych dla ekspertów oceniających współpracę w poszczególnych dziedzinach, wyróżnionych zgodnie z „Modelem współpracy administracji więcej
 

Na podstawie Uchwały nr 5381/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych kandydatów, która jest zamieszczona także w Aktualnościach więcej
 

1 września 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu rozpoczął realizację projektu – „KAMPANII SPOŁECZNEJ - Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”. Projekt „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie” wpisuje się w zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020 i realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2016 w ramach Priorytetu I Rozwój więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 więcej
 

Olimpiada Statystyczna. Zmierzysz się? Pod takim hasłem rusza w roku szkolnym 2016/2017 I edycja Olimpiady Statystycznej. Zapisy od 19 września! Olimpiada Statystyczna jest nowością w polskim systemie oświaty. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp. Takie więcej
 

Projekt pod nazwą "Podnieś swoje cyfrowe kompetencje- to takie proste!" - to bezpłatne szkolenia z obsługi komputera, Internetu oraz pakietu Microsoft Office finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowane do mieszkańców całego województwa wielkopolskiego(https://dobrakadra.pl) więcej
 

OTWARCIE GŁOSOWANIA!Miło nam poinformować, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Kapituły Konkursu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Poznaniu, o rozpoczęciu GŁOSOWANIA w KONKURSIE WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Celem konkursu jest promocja i realizacja nowych w Wielkopolsce inicjatyw/pomysłów dotyczących rozwiązań służących pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami (INKLUZJI) w życiu społeczności lokalnej. Szósta edycja Konkursu odbywa się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski - społeczność lokalna – głosuje na zgłoszoną przez swój więcej
 

W związku z podjęciem uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2115/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ZAPRASZAJĄ samorządy gminne i powiatowe z województwa wielkopolskiego w partnerstwie z lokalną organizacją społeczną do udziału w KONKURSIE. Formularz zgłoszeniowy, zawierający opis pomysłu lub inicjatywy, podpisany przez osoby uprawnione składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca w konkursie partnerstwo. więcej
 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” - pobierz Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2015 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert w roku 2015 - pobierz Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2015: oferty, dotacje i rezultaty - pobierz Raport z więcej
 

Choć Wielkopolska ma najniższy w kraju odsetek bezrobotnych i w kwietniu ich liczba zmalała jeszcze o ponad 5 tysięcy, nie oznacza to, że w regionie nie mamy z tym problemu. Na koniec kwietnia 2016 r. w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawały nadal 91.303 osoby bez zatrudnienia. Dla nich i dla wszystkich poszukujących pracy oraz zainteresowanych programami unijnymi Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w sobotę, 21 maja, Drzwi Otwarte.Oprócz siedziby więcej
 

1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. złotych! W 2016 roku odbędą się dwie edycje – wiosenna i jesienna. Każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można zdobyć wspomniane 25 tys. zł. Nabór wniosków w tej edycji zakończy się 30 czerwca br. Wnioskodawcą może być np. organizacja społeczna lub spółdzielnia. Regulamin konkursu Formularz zgłoszeniowy - należy przesłać na adres: granty@kulczykfoundation.org.pl lub pocztą: ul. więcej
 

W związku z jubileuszem 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła konkurs na studencką pracę naukową poświęconą tematyce wyborczej.W Konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich uczelni działających w Polsce. Termin składania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2016 r. Zwycięska praca zostanie opublikowana w Księdze jubileuszowej Państwowej Komisji Wyborczej podsumowującej Konferencję z okazji jubileuszu 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce, która odbędzie  się w dniu 23 więcej
 

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 – 27 lutego 2016 r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza, a także więcej
 

Na podstawie Uchwały nr 5381/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych kandydatów, która jest zamieszczona także w Biuletynie więcej
 

Informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2015 roku - zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 9/2015 z dnia 27 marca 2015 roku - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie nieczynny. więcej
 

Wielkopolskie Forum Kultury i Pamięci, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność serdecznie zapraszają na premierę filmu „Poszukiwany Hipolit Cegielski" oraz na inaugurację ogólnopolskiej debaty „Pamięć i Tożsamość Rzeczypospolitej – Dziedzictwo Polskiej Pracy Organicznej". Czy Hipolit Cegielski ma coś wspólnego z wydarzeniami Czerwca'56? Czy jego obecność na zakładowym sztandarze jest wyłącznie symboliczna, czy może pozostawił po sobie realne dziedzictwo? Jaki był etos pracy, przedsiębiorczości i patriotyzmu Hipolita Cegielskiego – więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Wielkopolskiego 3 grudnia 2015 roku do udziału w Drzwiach Otwartych Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych, które po raz pierwszy odbędą się nowej siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wielkopolskich Wici. więcej
 

1 2 3 4