Departament Organizacyjny i Kadr


Kompetencje departamentu

Departament Organizacyjny i Kadr prowadzi sprawy związane z organizacją zadań i funkcjonowaniem Urzędu, zapewnia organizacyjną obsługę posiedzeń Zarządu Województwa, prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, opracowuje i wdraża procedury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, koordynuje pod względem formalno – prawnym współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, koordynuje system kontroli zarządczej w Urzędzie, nadzoruje ochronę informacji i danych osobowych, zapewnia obsługę Zarządu Województwa, nadzoruje pod względem formalnym i organizacyjnym służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, koordynuje sprawy związane z nadawaniem Odznaki Honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

 

Siedziba departamentu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro VIII, część B, pokój 862
tel.: 61 626 67 00
tel./fax: 61 626 67 01
e-mail: do.sekretariat@umww.pl

Dyrektor
Adam Habryło

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj