Departament Kontroli


Kompetencje departamentu

Departament przeprowadza kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych Urzędu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów wykonujących zadania samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych przez samorząd województwa. Departament koordynuje przygotowanie i opracowuje projekt rocznego planu kontroli prowadzonych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Dokonuje analizy materiałów pokontrolnych, opracowuje oraz opiniuje między innymi projekty wystąpień pokontrolnych i zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (przygotowane przez departamenty merytoryczne).

Departament Kontroli sporządza zbiorczą informację o przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski kontrolach i ich wynikach oraz o kontrolach Urzędu przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na zalecenia kontrolne kierowane przez organy kontroli zewnętrznej.

Ponadto w departamencie prowadzony jest rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61–714 Poznań
sekretariat - piętro III, część B, pokój 361
tel.: 61 626 67 70
fax: 61 626 67 71
e-mail: dko.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Mariusz Lewandowski

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Wojciech Kulak

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj