Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile


zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile zaprasza egzaminatorów niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego które odbędą się w dniach 21-23 listopada 2019 r.

Koszt warsztatów wynosi: 350 złotych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 21 października 2019 r. formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji egzaminatorów za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@word.pila.pl lub listownie: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła.

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy - nr konta: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010 z dopiskiem: „Warsztaty dla egzaminatorów”.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 67 212 07 79.


pdf    drukuj    drukuj