Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów


centrum obsługi inwestorów i eksporterów logoWielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów /COIE/ funkcjonuje w strukturach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia ramowego zawartego pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, a Województwem Wielkopolskim w marcu 2011 roku.

Celem działalności COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.
Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.
Merytorycznym wsparciem dla COIE są Zagraniczne Biura Handlowe (tj. biura należące do sieci placówek Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu) posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.

Lokalizacja Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki
al. Niepodległosci 34
61-714 Poznań
tel.: +48 61 626 62 40
fax: +48 61 626 62 41
e-mail: sekretariat.drg@umww.pl

Eksperci pro-eksport
Anna Maciołek (język angielski, niemiecki)
tel.: +48 61 626 62 62
fax: +48 61 626 62 41
e-mail: anna.maciolek@umww.pl

Aleksandra Nowicka – Badora (język angielski, rosyjski)

Ekspert pro-biz
Paweł Waliszewski (język francuski, angielski)
tel.: +48 61 626 62 67
fax: +48 61 626 62 41
e-mail: pawel.waliszewski@umww.pl

Projekt Systemowy pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

więcej informacji

 

 

pdf    drukuj    drukuj