Oferty inwestycyjne


Bezpieczne inwestycje

Województwo wielkopolskie zaliczane jest do grupy trzech regionów o najwyższej atrakcyjności inwestowania w kraju. Przesądziły o tym takie czynniki, jak: dostępność komunikacyjna, otoczenie biznesu, chłonność rynku, poziom rozwoju przemysłu, dynamika procesu transformacji. Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, w 2011 roku utrzymała krajowy rating długoterminowy dla województwa wielkopolskiego na poziomie AA+. Oznacza to, iż długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Nie bez znaczenia jest przystąpienie Polski do struktur unijnych zwiększające wiarygodność finansową i atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Znaczące zaangażowanie kapitału zagranicznego wśród inwestycji ulokowanych w województwie to cecha charakterystyczna Wielkopolski. Ponad 80 procent podmiotów z kapitałem zagranicznym jest zlokalizowanych w Poznaniu i subregionie poznańskim.

Możliwości drzemiące w Wielkopolsce zdobyły uznanie światowych koncernów. Zaufanie jakim obdarzono region zaprocentowało już w pierwszych sześciu latach przemian społeczno-gospodarczych, kiedy to zagraniczne firmy zainwestowały w województwie ponad 8 mld dolarów. W branżowej strukturze zainwestowania dominują sektory: spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Znaczący jest udział sektora finansowego oraz rosnący udział handlu. Wśród inwestycji zagranicznych dominuje kapitał niemiecki. Duży jest także udział kapitałów: brytyjskiego, amerykańskiego, holenderskiego, irlandzkiego i szwedzkiego. Najwięksi inwestorzy zagraniczni to: Beiersdorf, Volkswagen, MAN - z Niemiec, Glaxo Smith Kline z Wielkiej Brytanii, Wrigley Company, Exide z USA, Bridgestone, Matsushita z Japonii, Nestle ze Szwajcarii, Philips z Holandii.

Wciąż jednak pukają do wielkopolskich drzwi nowi inwestorzy i przedsiębiorcy, którym region oferuje atrakcyjne tereny o różnej powierzchni, zlokalizowane w wielu częściach województwa Szczególnie samorządy gmin zainteresowane są pozyskaniem inwestorów, przyciągając ich korzystnymi warunkami zakupu nieruchomości, ulgami w podatkach i opłatach lokalnych, pomocą w załatwieniu niezbędnych formalności związanych z podjęciem działalności, wsparciem w zakresie upowszechniania i wdrażania nowych technologii oraz innowacji. Wielkopolska ma wyjątkowo przyjazny klimat i warunki dla bezpiecznego inwestowania.

Więcej informacji na www.eboi.umww.pl

pdf    drukuj    drukuj