Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia


  • Wykaz nieruchomości położonej w Koninie w rejonie ulicy Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiący załącznik do uchwały nr 5819/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.
  • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, położonej w Śremie, przy ul. Mickiewicza 95, stanowiący załącznik do uchwały nr 5844/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7.09.2018 r.

pdf    drukuj    drukuj