Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia


  • Wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego (Leszno ul. Barbary Jeziorkowskiej 46) przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik do uchwały nr 2243/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020r.
  • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż udziału wynoszącego 5662/240221 we współwłasności nieruchomości położonej w Turku przy ul. Kaliskiej 59, stanowiące załącznik do uchwały nr 2212/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.
  • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej (dz. nr 288/3), stanowiące załącznik do uchwały nr 2210/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.
  • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej (dz. nr 288/1), stanowiące załącznik do uchwały nr 2209/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.
  • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 46 położonego w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 185, stanowiące załącznik do uchwały nr 2208/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.
  • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się na nieruchomości położonej w Wonieściu 50A, gm. Śmigiel, stanowiące załącznik do uchwały nr 2207/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.
  • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu gospodarczego położonego na nieruchomości przy ul. Noteckiej 32 w Chodzieży, stanowiące załącznik do uchwały nr 2206/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.
  • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na nieruchomości przy ul. B. Jeziorkowskiej 44 w Lesznie, stanowiące załącznik do uchwały nr 2205/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.
  • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 111 położonego na nieruchomości przy ul. T. Sygietyńskiego 38 w Lesznie, stanowiący załącznik do uchwały nr 2204/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.

pdf    drukuj    drukuj