Departament Finansów


Kompetencje departamentu

Departament Finansów zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z finansami Województwa. Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu województwa, zapewnia obsługę finansowo księgową budżetu województwa, prowadzi księgi rachunkowe budżetu województwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych przez dysponentów środków budżetowych, sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe, prowadzi ewidencję dochodów i wydatków województwa. Do zadań departamentu należy także przekazywanie dotacji na zadania powierzone i własne jednostkom samorządu terytorialnego.

Istotnym zadaniem realizowanym przez Departament Finansów jest opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów, z których wynikają zobowiązania pieniężne dla województwa oraz opracowywanie projektów uchwał dotyczących spraw finansowych.

 

Skarbnik Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Kuzdro-Lubińska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro IX, część B, pokój 954
tel.: 61 626 68 65
fax: 61 626 68 66
e-mail: skarbnik@umww.pl

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro IX, część B, pokój 961
tel.: 61 626 68 00, 626 68 02
fax: 61 626 68 01
e-mail: df.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Renata Sujak

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Katarzyna Gawrych

 

Struktura organizacyna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny
 

pdf    drukuj    drukuj