Targi Edukacyjne


Targi Edukacyjne Poznań 2019Już kolejny rok serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą w dniach od 1 do 3 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Poznańskie Targi Edukacyjne są wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Każde Targi Edukacyjne to dla nas nowe doświadczenia i nowe wyzwania, którymi chcemy się z Państwem podzielić.

Dwudziesta trzecia edycja Targów pod hasłem „Kierunek - bezpieczeństwo” ma w sposób szczególny zwrócić uwagę na znaczenie bezpieczeństwa w szkolnej rzeczywistości. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom to z jednej strony najważniejszy obowiązek dyrektora szkoły, z drugiej zaś zadanie niezmiernie trudne, biorąc pod uwagę złożoność całego zagadnienia.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole jako temat istotny wciąż powraca w różnych kontekstach kierunków polityki oświatowej, również w odniesieniu do powszechnego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnej.

W haśle „Kierunek - bezpieczeństwo” mieści się więc troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz programy, środki i narzędzia wspierające działania dydaktyczno - wychowawcze.

W programie Targów znajdują się liczne konferencje, wykłady naukowe i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Ponadto, jak co roku, wydarzenie to jest przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń edukacyjnych, wspierającym uczniów i rodziców w trafnym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, pomagającym w promocji szkół, uczelni wyższych i placówek edukacyjnych.

Imprezami towarzyszącymi są Poznańskie Targi Książki oraz EDUTEC - Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, w ramach których odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Edukacyjny EDUTEC poświęcony wielokulturowości.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Poznania, Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Już teraz serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z programem XXIII Targów Edukacyjnych, który znajdziecie Państwo pod adresami:

www.edukacja.mtp.pl
www.targi.odnpoznan.pl 

 

Patronat Honorowy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prezydent Miasta Poznania

Kolegium Rektorów Miasta Poznania

 

Organizatorzy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Grupa MTP

ODN w Poznaniu

 

Imprezy towarzyszące

Poznańskie Targi Książki

EDUTEC

Ogólnopolski Kongres Oświatowy

 

pdf    drukuj    drukuj