Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym


„Informacja o realizacji stypendium o charakterze socjalnym”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1610/2019 z 6 grudnia 2019 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) oraz studentów uczelni państwowych.

Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 544 wniosków, z tego: 349 – uczniów (z tego: 340 pozytywnych i 9 negatywnych) oraz 195 – studentów (z tego: 188 pozytywnych i 7 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki respektując zapisy regulaminu stworzył jedną wspólną listę na województwo wielkopolskie odpowiednio dla uczniów oraz studentów.

Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów przeliczeniowych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Za okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku stypendium otrzyma 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) w kwocie 250 złotych miesięcznie, a za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku 188 studentów w kwocie 300 złotych miesięcznie.

Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

A. UCZNIOWIE do 20 lutego 2020 roku

B. STUDENCI i SŁUCHACZE do 20 marca 2020 roku

do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

1. korespondencyjnie na adres:
Departament Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
(z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

2. osobiście do Punktu kancelaryjnego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
Poznań

Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Pliki do pobrania (PDF)

1. lista stypendystów – uczniowie
2. lista stypendystów – studenci


pdf    drukuj    drukuj