MAŁE GRANTY


Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2017 - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Oświadczenie o łącznej kwocie finansowej uzyskanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w trybie Maych Grant - pobierz
Oświadczenie o numerach bankowych, nip, regon i osobach upoważnionych - pobierz
Oświadczenie ubieganie lub nieubieganie się o dotację w trybie małych grantów - pobierz
Uproszczona oferta - pobierz
Uproszczone sprawozdanie - pobierz
Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów - pobierz


Poznań, 10.10.2017 r.

Uchwała nr 4334/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - pobierz


 Poznań, 12.10.2017 r.

Uchwała nr 4368/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Aktywny Samorząd - pobierz

Uchwały nr 4369/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta Stowarzyszenia Koniczynka - pobierz


 Poznań, 30.11.2017 r.

Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Stowarzyszenie Aktywny Samorząd) - pobierz
Zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów (Stowarzyszenie Koniczynka) - pobierz

pdf    drukuj    drukuj