MAŁE GRANTY


Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2020 - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Oświadczenie o zgodności oferty z plikiem PDF - pobierz
Oświadczenie o numerach bankowych, nip, regon i osobach upoważnionych - pobierz
Oświadczenie ubieganie lub nieubieganie się o dotację w trybie małych grantów - pobierz


Poznań, 13.11.2020 r.

Uchwały Nr 2918/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13 listopada 2020 roku w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów - pobierz
Oferta ZHP - Chorągiew Wielkopolska - pobierz


Poznań, 26.11.2020 r.

Uchwała Nr 2946/2020 Zarządu Wojewdztwa Wielkopolskiego - pobierz
Uchwała Zarządu Wojewdztwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości dot. Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie - pobierz
Oferta Koła Gospodyń Wiejskich - pobierz
pdf    drukuj    drukuj