Konkurs „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2019 roku”


Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2019 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.
Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie do 28 lutego 2020 roku w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj.:

  1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań;
  2. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz;
  3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin;
  4. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno;
  5. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.
  6. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
  7. Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.
Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.


pdf    drukuj    drukuj