Konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”


Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”, którego celem jest promocja kształcenia zawodowego.

Celem Konkursu „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” jest wyróżnienie osób, które w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu zdały egzamin mistrzowski lub czeladniczy.
Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie do 14 listopada 2019 roku w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj.:

  1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań;
  2. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz;
  3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin;
  4. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno;
  5. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.


pdf    drukuj    drukuj