Konkurs High School Science LAB


Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Badawczą w Języku Angielskim z Przedmiotów Przyrodniczych „High School Science LAB 2018”.

Celem Konkursu jest:
1) realizowanie założeń edukacyjnych LAB: L – language, A – analysis, B – best presentation,
2) popularyzowanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego jako narzędzia poznawania świata,
3) wdrażanie do konstruktywnej pracy naukowej zgodnej z metodologią prac badawczych, w tym również prowadzenia analizy matematycznej, statystycznej i logicznej wyników obserwacji i doświadczeń,
4) rozwijanie umiejętności krytycznego wykorzystania różnorodnych źródeł naukowych, w tym publikacji specjalistycznych w języku angielskim,
5) umożliwienie wymiany doświadczeń naukowych oraz idei poznawczych pomiędzy uzdolnioną młodzieżą szkół ponadpodstawowych na poziomie ogólnokrajowym,
6) rozwijanie umiejętności tworzenia spójnych dokumentów z wykorzystaniem edytorów tekstu, edytorów wzorów matematycznych, tabel, arkuszy kalkulacyjnych oraz programów prezentacyjnych,
7) rozwijanie umiejętności prezentowania własnych badań, rzeczowej dyskusji oraz argumentowania stanowiska,
8) wdrażanie poszanowania do postaw uczciwości akademickiej,
9) propagowanie postaw otwartości poznawczej,
10) promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.

Prace i formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, odpowiedzialnego jest za obsługę organizacyjną konkursu, do dnia 31 października 2018 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.

Przypominamy, termin składania zgłoszeń upływa 31 października 2018 r.


pdf    drukuj    drukuj