Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego


Przedsięwzięcie pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" dofinansowane ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

 1. beneficjent: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 2. partner projektu: Województwo Wielkopolskie
 3. jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 1. zakres rzeczowy zadania: prace budowlane, instalacyjne oraz adaptacyjne w zakresie kina społecznościowego, zakup niezbędnej infrastruktury i wyposażenia do funkcjonowania sali kinowej, nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.
 2. cel projektu: uruchomienie kina społecznościowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 3. wartość projektu 267.000 zł, z tego środki własne województwa 117.000 zł, środki UE: 150.000 zł
 4. rok realizacji: 2018-2019

fundusze europejskie


Galeria zdjęć:

 • Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego
 • Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego
 • Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego
 • Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego
pdf    drukuj    drukuj