Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019


w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Celem opracowania jest prezentacja danych wynikających z realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019, tj. w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Struktura opracowania składa się z 7 części (I - VII) zawierających dane, na podstawie których dokonano analiz i podsumowania, co z kolei dało podstawę do sporządzenia zestawień tabelarycznych i wykresów.”


pdf    drukuj    drukuj