Aktualności EdukacyjneRuszyła kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2020. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Las”. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Wielkopolskę, Hesję (Niemcy), Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 21 lat, mieszkający na stałe w Wielkopolsce. Do udziału w konkursie zaprasza się przede wszystkim klasy szkolne. Studenci, uczestnicy działający więcej
 

20 i 27 sierpnia odbyły się spotkania Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej i Dyrektorami wielkopolskich szkół technicznych, na których wspólnie podsumowano efekty dotychczas podejmowanych działań i omówiono dalszą współpracę w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt realizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, którego realizacja zaplanowana jest na lata więcej
 

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”. Celem konkursu jest: Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu. Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem. Promowanie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat III edycji Konkursu brzmi „Wielkopolska nieznana – poza turystycznymi szlakami”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, więcej
 

Szanowni Państwo! Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy. III edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Mała ojczyzna w dokonaniach artystycznych i publicystycznych regionalnych twórców”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w więcej
 

W dniu 22 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Oświaty Kraju Związkowego Hesja w Wiesbaden odbyło się posiedzenie międzynarodowej komisji ds. oceny prac Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2019 pt. „Młodzież odkrywa swój region”. Prace przygotowane przez młodzież z naszego regionu odniosły duży sukces! W wyniku oceny członków komisji przyznano nagrody następującym pracom z Wielkopolski: Nagroda Główna, I miejsce w konkursie oraz nagroda finansowa w wysokości 900 EUR za film pt.: „Młodzież więcej
 

Od połowy lutego br. rozpoczęły się uroczystości przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu WRPO 2014+ pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Pierwsze oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego odbyło się 6 marca 2019r w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli. 15 komputerów stacjonarnych na ręce Dyrektora szkoły Jarosława Adamczaka przekazała - w imieniu Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Dorota Kinal Dyrektor Departamentu więcej
 

1 marca 2019 r. podczas XXIII Targów Edukacyjnych odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Polacy w świecie, znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”. Tegoroczną edycję poświęcono działalności Polaków we Włoszech. Celem tego przeprowadzonego już po raz trzeci przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i więcej
 

Dobiegła końca kolejna XXIII edycja Targów Edukacyjnych zorganizowanych pod hasłem „Kierunek – bezpieczeństwo”. Odbyły się one w dniach od 1 do 3 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miło nam jest poinformować Państwa, że tegoroczne targi odwiedziło 54 tysiące osób, co jest rekordem w ich historii. Targi Edukacyjne są wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, a patronat honorowy nad nimi objęli Minister więcej
 

Już kolejny rok serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą w dniach od 1 do 3 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Poznańskie Targi Edukacyjne są wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Każde Targi Edukacyjne to dla nas nowe doświadczenia i nowe wyzwania, którymi chcemy się z Państwem podzielić. Dwudziesta trzecia edycja Targów pod hasłem „Kierunek - bezpieczeństwo” ma w więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 70/2018 z 13 grudnia 2018 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni państwowych. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 551 wniosków, z tego: 339 – uczniów (z tego: 331 pozytywnych i 8 negatywnych) oraz 212 – studentów (z tego: 205 pozytywnych i 7 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata więcej
 

5 października 2018 r. w całym Województwie Wielkopolskim odbyła się pierwsza NOC ZAWODOWCÓW organizowana przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka. W pięciu lokalizacjach: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Kościanie i Chodzieży piątkowy wieczór opanowali fachowcy i młodzież zainteresowana edukacją zawodową. NOC ZAWODOWCÓW skierowana była przede wszystkim do młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum, ale brali w więcej
 

W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w szczególności uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, a także ich rodziców na wydarzenie pn. „Noc Zawodowców”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która ma celu promocję szkolnictwa branżowego i technicznego. Jej pomysłodawcą i inicjatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia więcej
 

W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu uprzejmie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, psychologów, młodzież szkół średnich na Konferencję „Nasze życie. Nasze pasje...Kobiety 2018”. Konferencja odbędzie się 10 października 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja „Nasze życie. Nasze pasje...Kobiety 2018” to okazja do poznania oferty szkół policealnych prowadzonych przez Samorząd Województwa więcej
 

Szanowni Państwo! Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy. II edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Publicznej Biblioteki więcej
 

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”.Celem konkursu jest: Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu. Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem. Promowanie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat II edycji Konkursu brzmi „Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, więcej
 

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2019. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Młodzież odkrywa swój region”. Ideą przewodnią konkursu jest odkrywanie. W tym kontekście uczestnicy mogą przedstawić między innymi osobowości, dzieła literatury lub sztuki, produkty lub zabytki naszego regionu, które dotychczas nie cieszyły się należytym zainteresowaniem, a które mogłyby być interesujące także dla naszych partnerów w Europie. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Wielkopolskę, Hesję (Niemcy), Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Badawczą w Języku Angielskim z Przedmiotów Przyrodniczych „High School Science LAB 2019”. Celem Konkursu jest: realizowanie założeń edukacyjnych LAB: L – language, A – analysis, B – best presentation, popularyzowanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego jako narzędzia poznawania świata, wdrażanie do konstruktywnej pracy naukowej zgodnej z metodologią prac badawczych, w tym również prowadzenia analizy matematycznej, statystycznej i logicznej więcej
 

Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku Celem konkursu jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształcących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Konkurs Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich więcej
 

1 2 3