Aktualności EdukacyjneDepartament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie „Będę Biznesmenem – BeBi”.Celem Konkursu jest: pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów, rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznes planu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31.10.2017r.Szczegóły znajdują się w załącznikach: Uchwała Nr 4231/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy. I edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy”. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca listopada 2017 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone więcej
 

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2018. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Ludzie wykluczeni w naszym społeczeństwie”. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Hesję (Niemcy), Wielkopolskę, Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 23 lat, mieszkający na stałe w Wielkopolsce. Prace konkursowe mogą być nadsyłane zarówno przez osoby więcej
 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom stawianym przed edukacją i jej znaczeniem dla rozwoju regionalnego, a także w związku z planowanymi zmianami w systemie edukacji dotyczącymi w szczególności szkolnictwa zawodowego, od 1 maja 2017 roku powołano Centra Wspierania Edukacji, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, których siedziby mieszczą się w Poznaniu i w Kaliszu. Ich zadaniem, poprzez tworzenie i realizowanie polityki rozwoju edukacji, będzie m.in: wzrost zainteresowania kształceniem w szkołach umożliwiających naukę zawodu, co z więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3150/2017 z 20 stycznia 2017 roku przyjął listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku odpowiednio dla: 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, 200 słuchaczy i studentów uczelni państwowych w kwocie 300 złotych miesięcznie. Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Peru. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i więcej
 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie   Wielkopolskie Samorządowe więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2960/2016 z 1 grudnia 2016 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i słuchaczy uczelni państwowych. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 732 wnioski, z tego: 500 – uczniów (z tego: 493 pozytywne i 7 negatywnych) oraz 232 – studentów i słuchaczy (z tego: 229 pozytywne i 3 negatywne). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich więcej
 

W dniu 10 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie uczniów i opiekunów szkół podstawowych z Kostrzyna oraz z Leegebruch w Brandenburgii. W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego gości z Wielkopolski i Brandenburgii powitała Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Dorota Kinal, która wręczyła okolicznościowe upominki – materiały promocyjne o Wielkopolsce w języku polskim oraz niemieckim. Szkoły z Kostrzyna oraz Leegebruch łączy partnerska współpraca od 10 lat. Każdego roku organizowane są więcej
 

Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ustanowiono przyjętą przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 180/2015 z dnia 6 października 2015 r. Ustalony na lata 2016–2020, został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Celem ogólnym Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce. Będzie on więcej
 

W dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Oświaty Kraju Związkowego Hesja w Wiesbaden odbyło się posiedzenie międzynarodowej komisji ds. oceny prac Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2016 pt. „Żywność – gospodarka, środowisko przyrodnicze, kultura”.Prace przygotowane przez młodzież z naszego regionu odniosły wielki sukces! W wyniku oceny członków komisji przyznano nagrody następującym pracom z Wielkopolski:Nagroda Główna i I miejsce w konkursie oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.000 EUR za więcej
 

Dnia 12 lutego 2016 r. Departament Edukacji i Nauki współorganizował z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie szkolenie z Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. W szkoleniu udział wzięło 38 uczestników z Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych podległych Departamentowi Edukacji i Nauki. Szkolenie otworzyła Pani Marszałek Marzena Wodzińska a poprowadziły Panie Agnieszka Włodarczyk oraz Iwona Fus z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szkolenie poszerzyło wiedzę o programie Erasmus+ więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1345/2015 z 1 grudnia 2015 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów uczelni państwowych. Do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło ogółem 801 wniosków, z tego: 562 – uczniów oraz 239 – studentów i słuchaczy. Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach więcej
 

Ambasada USA w Warszawie i Konsulat USA w Krakowie wraz z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oferuje program mentoringowy dla polskich uczniów i studentów, którzy chcą podjąć studia na uczelniach amerykańskich. Jest to bezprecedensowy i prestiżowy program, w którym polscy i amerykańscy absolwenci amerykańskich uniwersytetów (w tym stypendyści Fulbrighta) będą wspierać radą tych, którzy dopiero przygotowują się do aplikowania. Dzięki ich wsparciu polscy kandydaci na studia w USA nie będą sami w więcej
 

Rusza kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2016. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Żywność – gospodarka, środowisko przyrodnicze, kultura". Konkurs organizowany jest wspólnie przez Hesję (Niemcy), Wielkopolskę, Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 23 lat, mieszkający na stałe w Wielkopolsce. Prace konkursowe mogą być nadsyłane zarówno przez więcej
 

8 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie pomysłodawców nagrodzonego tytułem Dobre praktyki EFS 2014 projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” z przedstawicielami wielkopolskich szkół zawodowych, które brały udział w jego realizacji.  Spotkanie było okazją do podsumowania działań zrealizowanych w projekcie oraz  przedyskutowania potencjału współpracy w kolejnym przedsięwzięciu "Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska", który ruszy niebawem. „Czas zawodowców” jest największym projektem edukacyjnym realizowanym w więcej
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS" skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Jego założeniem jest zapoznanie uczniów z ideą ubezpieczeń społecznych. Ogólnopolski projekt „Lekcje z ZUS" realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, i przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoły przystępujące do projektu mogą korzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez pracowników ZUS przy udziale metodyków. Materiały dydaktyczne, zarówno dla uczniów, jak więcej
 

W dniach od 22 do 25 września w bydgoskim Pałacu Młodzieży odbedzie się 30. AFF-ERA FILMOWA - „LATA TRZYDZIESTE".AFF-Era Filmowa to organizowany przez bydgoski Pałac Młodzieży przegląd filmowy o charakterze edukacyjnym, realizujący tematykę z podstaw programowych z historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów artystycznych na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Publiczność imprezy rekrutuje się w znacznej mierze spośród ludzi młodych – głównie uczniów, ale także studentów. Na przestrzeni więcej
 

1 2