Aktualności EdukacyjneJuż kolejny rok serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą w dniach od 1 do 3 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Poznańskie Targi Edukacyjne są wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Każde Targi Edukacyjne to dla nas nowe doświadczenia i nowe wyzwania, którymi chcemy się z Państwem podzielić. Dwudziesta trzecia edycja Targów pod hasłem „Kierunek - bezpieczeństwo” ma w więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 70/2018 z 13 grudnia 2018 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni państwowych. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 551 wniosków, z tego: 339 – uczniów (z tego: 331 pozytywnych i 8 negatywnych) oraz 212 – studentów (z tego: 205 pozytywnych i 7 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata więcej
 

5 października 2018 r. w całym Województwie Wielkopolskim odbyła się pierwsza NOC ZAWODOWCÓW organizowana przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka. W pięciu lokalizacjach: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Kościanie i Chodzieży piątkowy wieczór opanowali fachowcy i młodzież zainteresowana edukacją zawodową. NOC ZAWODOWCÓW skierowana była przede wszystkim do młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum, ale brali w więcej
 

W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w szczególności uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, a także ich rodziców na wydarzenie pn. „Noc Zawodowców”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która ma celu promocję szkolnictwa branżowego i technicznego. Jej pomysłodawcą i inicjatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia więcej
 

W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu uprzejmie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, psychologów, młodzież szkół średnich na Konferencję „Nasze życie. Nasze pasje...Kobiety 2018”. Konferencja odbędzie się 10 października 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja „Nasze życie. Nasze pasje...Kobiety 2018” to okazja do poznania oferty szkół policealnych prowadzonych przez Samorząd Województwa więcej
 

Szanowni Państwo! Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy. II edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Publicznej Biblioteki więcej
 

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”.Celem konkursu jest: Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu. Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem. Promowanie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat II edycji Konkursu brzmi „Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, więcej
 

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2019. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Młodzież odkrywa swój region”. Ideą przewodnią konkursu jest odkrywanie. W tym kontekście uczestnicy mogą przedstawić między innymi osobowości, dzieła literatury lub sztuki, produkty lub zabytki naszego regionu, które dotychczas nie cieszyły się należytym zainteresowaniem, a które mogłyby być interesujące także dla naszych partnerów w Europie. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Wielkopolskę, Hesję (Niemcy), Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Badawczą w Języku Angielskim z Przedmiotów Przyrodniczych „High School Science LAB 2018”. Celem Konkursu jest:1) realizowanie założeń edukacyjnych LAB: L – language, A – analysis, B – best presentation,2) popularyzowanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego jako narzędzia poznawania świata,3) wdrażanie do konstruktywnej pracy naukowej zgodnej z metodologią prac badawczych, w tym również prowadzenia analizy matematycznej, statystycznej i więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Konkursie Recytatorskim #Pan Tadeusz. Celem Konkursu jest:1) upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,2) kształtowanie kultury żywego słowa,3) doskonalenie umiejętności recytatorskich,4) rozwijanie uczniowskich zainteresowań,5) promowanie Województwa Wielkopolskiego. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Karty zgłoszeniowe (zał. nr 1) oraz Oświadczenia Uczestników/Opiekunów (zał. nr 2) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (Lidera prowadzącego obsługę organizacyjną konkursu) bądź jednego z Partnerów w więcej
 

Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku Celem konkursu jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształcących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Konkurs Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i więcej
 

Listy nagrodzonych zostaną podane do informacji po uroczystości wręczenia, która odbędzie się 25.09.2018 r. Informujemy, że na podstawie uchwały Nr 5701/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku termin składania formularzy zgłoszeniowych w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku zmienia się z dnia 31 lipca 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r. Przypominamy, że termin składania wniosków w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz więcej
 

Targi Edukacyjne wpisały się już na stałe do kalendarza ogólnopolskich i międzynarodowych imprez edukacyjnych i znalazły swoje miejsce w krajobrazie wielkopolskiej oświaty (XXII Targi Edukacyjne – 23-25 marca 2018 r.). Poznańskie Targi Edukacyjne są wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Gościem honorowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego będzie Pan więcej
 

W dniu 9 marca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Oświaty Kraju Związkowego Hesja w Wiesbaden odbyło się posiedzenie międzynarodowej komisji ds. oceny prac Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2018 pt. „Ludzie wykluczeni w naszym społeczeństwie”. W wyniku oceny członków komisji przyznano nagrody następującym pracom z Wielkopolski: II nagroda (oraz nagroda pieniężna w wysokości 650 EUR) za pracę (film) pt.: „Auf der anderen Straβenseite” przygotowaną przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4771/2018 z 4 stycznia 2018 roku przyjął listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku odpowiednio dla: 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, 200 słuchaczy i studentów uczelni państwowych w kwocie 300 złotych miesięcznie. Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę więcej
 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”. Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Bretanii. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4628/2017 z 30 listopada 2017 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni państwowych. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 590 wniosków, z tego: 367 – uczniów (z tego: 363 pozytywne i 4 negatywne) oraz 223 – studentów (z tego: 214 pozytywne i 9 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki więcej
 

Na zaproszenie Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 września o godzinie 12.00 w Teatrze Wielkim im. Stanisław Moniuszki w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Tegoroczna druga edycja Konkursów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Złożono 225 wniosków, z tego 123 wnioski o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz 102 wnioski o tytuł więcej
 

Celem Konkursu "Wielkopolska – moja duma" jest: Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu. Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat I edycji Konkursu brzmi „Wielkopolskie pejzaże”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną) w formacie nie większym niż A3. Warunkiem uczestnictwa więcej
 

1 2 3