Departament Edukacji i Nauki


Kompetencje departamentu

Departament Edukacji i Nauki  przygotowuje i realizuje programy wojewódzkie w dziedzinie  rozwoju edukacji  i nauki, wspiera i prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu. Współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami oświatowymi w zakresie edukacji, koordynuje działania placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie ustalania priorytetów w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w skali województwa.

Do innych zadań departamentu należy prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest województwo oraz prowadzenie spraw organizacyjnych i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Ponadto wspiera doskonalenia zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz organizuje doskonalenie zawodowe dyrektorów.

Departament Edukacji i Nauki nadzoruje również funkcjonowanie Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu - jednostek powołanych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 27 marca 2017r. Powołane Centra są jedynymi takimi instytucjami w Polsce, które mogą być porównywalne z europejskimi Centrami Wspierania Szkolnictwa Zawodowego i równoważenia zapotrzebowania na zawody. Łączą one tym samym potencjał gospodarczy i edukacyjny na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy, kreując szkolnictwo zawodowe i dualne jako szkolnictwo pozytywnego wyboru, który daje możliwość realizowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.

Departament Edukacji i Nauki prowadzi sprawy związane z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów, opracowuje coroczną informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji i nauki.


Siedziba Departamentu:
al. Niepodleglości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro V, część A, pokój 534
tel.: 61 626 65 70
fax: 61 626 65 71
e-mail: edukacja@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Dorota Kinal

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Janina Golik

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Czesław Kruczek

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

 

 

pdf    drukuj    drukuj