Projekt PLATFORMA TELEINFORMATYCZNA


W roku 2015 Samorząd Województwa Wielkopolskiego zakończył projekt, na realizację którego uzyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach
Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna”
Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

W ramach niniejszego projektu zrealizowano następujące etapy:
1. Dostawa urządzeń serwerowych, sieciowych oraz oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
2. Dostawa urządzeń drukujących oraz oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
3. Dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w 2015 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Wyposażenie nowej serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w platformę sprzętową zrealizowano poprzez zakup serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych oraz platformy oprogramowania (zakup oprogramowania serwerowego wraz z licencjami, serwera poczty elektronicznej, serwera relacyjnych baz danych oraz oprogramowania do tworzenia wirtualnego środowiska pracy serwerów). Wyposażenie serwerowni umożliwiło centralizację usług informatycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w jednym miejscu, co usprawniło wymianę danych oraz bezpieczeństwo ich przechowywania.
Uruchomiono nowe usługi przyjmowania i przetwarzania dokumentów w Urzędzie, poprzez wdrożenie systemu wydruku podążającego wraz z zakupem urządzeń służących do drukowania, przetwarzania i obróbki dokumentów do postaci elektronicznej.
Przeprowadzono standaryzację oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa środowiska pracy poprzez zakup i wymianę laptopów i komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które stanowią podstawowe narzędzie pracy w środowisku teleinformatycznym Urzędu.
Cele projektu zakładają: wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiającego realizację komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej drogą elektroniczną, podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT Urzędu, usprawnienie elektronicznej obsługi kluczowych usług publicznych realizowanych przez platformę ePUAP.
Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, z którego korzystać będą wszyscy pracownicy Urzędu umożliwi integracje z innymi centralnymi systemami teleinformatycznymi, wykorzystywanymi w Urzędzie oraz z platformami zewnętrznymi (w tym ePUAP). Uzyskane w ramach projektu wyposażenie stanowi fundament dla rozwoju elektronicznego obiegu dokumentów, jako systemu integrującego realizowanie spraw w Urzędzie w oparciu o elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) dla Województwa Wielkopolskiego na poziomie obsługi usług elektronicznych udostępnionych przez Urząd na platformie ePUAP. Zasoby wykorzystane w projekcie stanowią bazę teleinformatyczną do obsługi potwierdzania profilu zaufanego. Realizacja projektu umożliwia unifikację środowiska pracy, co przekłada się na znaczny wzrost efektywności wdrażania nowych usług i rozwiązań teleinformatycznych na poziomie całego Urzędu przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa IT.


Okres realizacji projektu: grudzień 2014r. - grudzień 2015r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 878 823,97 zł
Kwota dofinansowania: 1 860 035,73 zł

DA

pdf    drukuj    drukuj