Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich


Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE) zajmuje się wypracowywaniem optymalnych rozwiązań poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych - monitoruje propozycje usprawnień w wydatkowaniu środków unijnych oraz sygnalizuje je odpowiednim instytucjom.
Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień, ich analizowanie i udzielanie wyjaśnień,
  • przyjmowanie zgłoszeń o charakterze skarg i wniosków,
  • dokonywanie okresowych przeglądów procedur obowiązujących w ramach WRPO 2014+,
  • formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji WRPO 2014+,
  • komunikowanie się z podmiotami wdrażającymi WRPO 2014+,

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących realizacji WRPO 2014+, w tym o charakterze skarg i wniosków, np.:

  • skarg na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur w ramach WRPO 2014+,
  • skarg na niejasność, brak stosownych informacji, niewłaściwą organizację procedur w ramach WRPO 2014+ (np. nabór projektów, ocena wniosków o płatność, kontrole),
  • skarg na nadmierne wymagania, niewłaściwą obsługę,
  • wniosków z propozycjami zmian i ulepszeń w realizacji WRPO 2014+,

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania zgłoszeń znajdują się na stronie http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/rzecznik-funduszy-europejskich

 

Siedziba Biura:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
piętro IV, część B, pokój 432
tel.: 61 626 67 95 /96
e-mail: rzecznik.fe@umww.pl

Rzecznik:
Anita Kędziora

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wiekopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

 

pdf    drukuj    drukuj