Biuro Nadzoru Właścicielskiego


Biuro Nadzoru Właścicielskiego (BNW) wykonuje w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego korporacyjny nadzór właścicielski nad spółkami, w których Województwo posiada akcje lub udziały, polegający na dbaniu o prawidłowe wykonywanie praw i obowiązków Województwa Wielkopolskiego w spółkach.

Do zadań Biura należy m.in.:

  • monitorowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej ww. spółek (na podstawie sprawozdań finansowych) oraz informowanie o ich kondycji władz Województwa,
  • bieżąca współpraca z organami statutowymi ww. spółek,
  • współpraca z Departamentami UMWW nadzorującymi merytorycznie ww. spółki,
  • przygotowywanie informacji dla przedstawicieli Województwa w związku z posiedzeniami organów spółek,
  • opracowanie koncepcji i ram ekonomiczno-prawnych dla tworzenia nowych spółek i przystępowania do spółek istniejących,
  • przygotowanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań dla Zarządu Województwa, Komisji Sejmiku i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

Siedziba biura
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro V, część A, pokój 540
tel.: 61 626 75 44
e-mail: bnw.sekretariat@umww.pl

Dyrektor
Grzegorz Proniewicz

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

 

pdf    drukuj    drukuj