Biuro Nadzoru Inwestycyjnego


Biuro Nadzoru Inwestycyjnego prowadzi sprawy związane z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”, oraz realizuje zadania w zakresie bieżącego monitoringu inwestycji i remontów obiektów kubaturowych realizowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne Województwa, finansowane częściowo lub w całości ze środków budżetu Województwa oraz w zakresie uczestniczenia w procesie wykonywania okresowych przeglądów budowlanych gwarancyjnych i monitorowania obiektów kubaturowych Urzędu.

Do zakresu działania Biura należy :

 1. Bieżący monitoring inwestycji i remontów obiektów kubaturowych realizowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne Województwa, finansowane częściowo lub w całości ze środków budżetu Województwa oraz gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do nadzorujących departamentów informacji o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu środków finansowych,
 2. Współpraca z Biurami i Departamentami Urzędu w ustalaniu zamierzeń inwestycyjnych i remontów obiektów kubaturowych podległych samorządowych jednostek organizacyjnych,
 3. Pomoc techniczna w przygotowaniu do realizacji inwestycji i remontów, małym samorządowym jednostkom organizacyjnym Województwa, nieposiadającym komórek inwestycyjnych,
 4. Udział w radach technicznych i radach budowy oraz uczestniczenie w odbiorach końcowych zrealizowanych inwestycji i remontów obiektów kubaturowych samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa,
 5. Współpraca z Departamentem Administracyjnym Urzędu w zakresie:
  a) wdrażania wniosków wynikających ze zlecanych przeglądów budowlanych (rocznych i pięcioletnich) obiektów kubaturowych Urzędu,
  b) wdrażania wniosków wynikających ze zlecanych przeglądów gwarancyjnych obiektów kubaturowych Urzędu,
  c) monitorowania stanu technicznego obiektów kubaturowych Urzędu oraz zgłaszania usterek,
 6. Prowadzenie wszelkich spraw bezpośrednio związanych z zakończonym procesem inwestycyjnym, dotyczącym budowy siedziby Urzędu.

 

Siedziba Biura:
al.Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro VII, część A, pokój 740 (wejście przez część B)
tel.: 61 626 66 20
fax: 61 626 66 21
e-mail: bi.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Biura:
Marian Duszyński

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj