Cennik


Ceny jednostkowe za udostępnienie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
(opracowane na podstawie załącznika wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty Ustawy 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

UWAGA!
Ostateczna opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących.

Należna opłata jest równa 30 zł, jeżeli suma obliczonych opłat jest niższa niż 30 zł, ale związana jest z udostępnianiem zbiorów danych w postaci elektronicznej lub udostępnianiem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem (na podstawie art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Ceny uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Zapraszamy do składania wniosków o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu ( wzór wniosku jest dostepny poniżej w "plikach do pobrania")


pdf    drukuj    drukuj