Biuro Certyfikacji i Windykacji


Biuro Certyfikacji i Windykacji wykonuje zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej pełniącej funkcję Instytucji Certyfikującej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W tym obszarze do podstawowych działań Biura należy sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność oraz sporządzanie zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej zgodnie z właściwymi przepisami. Biuro prowadzi również sprawy związane z procesem odzyskiwania należności od beneficjentów programów operacyjnych 2014-2020 oraz obsługuje w tym zakresie Departament Polityki Regionalnej, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Biuro Certyfikacji i Windykacji wykonuje również zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie obsługi finansowej Osi Priorytetowej 10 w odniesieniu do perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

 

Siedziba biura:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro IV, część A, pokój 436
tel.: 61 626 62 10
fax: 61 626 62 13 
e-mail: bcw.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Biura:
Przemysław Maćkowiak

Zastępca Dyrektora Biura:
Hanna Hojan

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj