Aktualności27 czerwca 2013 r. w Sali Sesyjnej WUW z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyło się seminarium „Współpraca samorządów Polski i Ukrainy. Najlepsze praktyki, dostępne fundusze”, które oficjalnie zakończyło realizację projektu „Know-how dla Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na Ukrainie”. Obwód Doniecki był reprezentowany przez Andrija Fedoruka, Przewodniczącego Donieckiej Rady Obwodowej. Celem seminarium było promowanie projektu oraz przedstawienie możliwości finansowania polsko-ukraińskich inicjatyw samorządowych ze źródeł zewnętrznych. W więcej
 

22 marca 2013 r. oficjalnym spotkaniem z Markiem Woźniakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego zakończył się pobyt przedstawicieli Obwodu Donieckiego w Województwie Wielkopolskim, związany ze stażem w ramach projektu „Know-how dla Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na Ukrainie”. Projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach „Know-how Exchange Programme” Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Było to drugie działanie projektowe. Uczestnicy stażu podzielili się swoimi wrażeniami więcej
 

W dniach 11-12 lutego 2012 roku w Doniecku odbyło się seminarium na temat rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej w Polsce i na Ukrainie.  Była to oficjalna inauguracja projektu „Know-how dla Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na Ukrainie”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, współfinansowanego przez Inicjatywę Środkowoeuropejską w ramach „Know-how Exchange Programme”. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Organów Samorządu Lokalnego Obwodu Donieckiego. Celem seminarium była wymiana poglądów więcej
 

Województwo Wielkopolskie jest pierwszym polskim samorządem regionalnym, który zrealizuje projekt w ramach „Know-how Exchange Programme” (KEP) Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI). 7 grudnia 2012 r. Komitet Koordynatorów Krajowych CEI zaakceptował – spośród kilkudziesięciu projektów nadesłanych z całej Europy - 10 projektów, które zostaną dofinansowane ze środków Funduszu CEI przekazywanych za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dotacje otrzymają wnioskodawcy z: Włoch (4 instytucje), Polski (2), Bułgarii (1), Czech (1), Słowenii (1) oraz więcej
 

1